Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
774

I C 1939/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2017-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1939/15 UZASADNIENIE Powód Miasto S. w dniu 4.09.2015 r. wniósł pozew przeciwko A. D. , I. D. i małoletnim V. D. i S. D. o eksmisję z lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy (...) (...) w S. . Powód podniósł, iż pozwani zamieszkują w lokalu, którego najemcą była H. D. , zmarła w dniu 11.04.2015 r. Powód wskazał, iż pozwany A. D. jest wnukiem zmarłej najemczyni i składał wraz z rodziną wniosek o wstąpienie w stosunek najmu przedmiotowego lokalu, jednakże jego wniosek nie podlegał
Czytaj więcej»

XIV K 46/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-08-30

Data publikacji: 2016-09-28

trafność 100%

Sygn. akt XIV K 46/16; 3 Ds. 45.2016 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Słupsku XIV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Joanna Hetnarowicz - Sikora Protokolant: Paulina Szostakiewicz przy udziale Prokuratora PR w S. Beaty Borzemskiej po rozpoznaniu w dniach 25 lipca 2016 roku, 18 sierpnia 2016 roku i 23 sierpnia 2016 roku sprawy A. H. ( H. ) syna W. i E. z d. J. urodzonego (...) w S. oskarżonego o to, że: I w okresie od 22 października d
Czytaj więcej»

IX Ns 81/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-09-05

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX Ns 81/13 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni A. P. (1) wniosła o ustanowienie na służebności przesyłu, obciążającej nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Z. , stanowiącą działki ewidencyjne o (...) , dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr (...) i (...) , dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) , za stosownym wynagrodzeniem miesięcznym.. Wnioskodawczyni podniosła, że jest właścicielką nieruchomości, na której posad
Czytaj więcej»

II K 639/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-01-05

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 639/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział II Karny w składzie : Przewodniczący : SSR Małgorzata Myczka- Banach Protokolant : sekr. sąd. Kamila Ochenkowska Przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2017 r. w sprawie K. P. c. B. i K. z dm. W. ur. (...) w S. oskarżonej o to , że : w okresie od 17 listopada 2014 roku do 19 stycznia 2015 roku, działając w wykonaniu z góry powziętego z siedzib
Czytaj więcej»

XIV K 176/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-12-27

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIV K 176/16; 2 Ds. 1355/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Słupsku XIV Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Joanna Hetnarowicz - Sikora Protokolant: Paulina Szostakiewicz przy udziale Prokuratora PR w S. Artura Stępniewskiego po rozpoznaniu w dniach 25 sierpnia 2016 roku, 19 września 2016 roku, 19 października 2016 roku, 18 listopada 2016 roku i 16 grudnia 2016 roku sprawy S. K. (1) córki J. i T. z d. Ś. urodzonej (...) w S.
Czytaj więcej»

I C 220/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 220/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Joanna Kończyk Protokolant: A. M. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2016 r. w S. sprawy z powództwa Gminy M. G. - Zarządu (...) w G. przeciwko P. C. ( C. ) o zapłatę I zasądza od pozwanego P. C. na rzecz powoda Gminy M. G. - Zarządu (...) w G. kwotę 952,13 zł (dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 13/100) wraz z odsetkami u
Czytaj więcej»

I C 98/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-09-22

Data publikacji: 2017-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 98/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant M. J. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2016 r. w S. sprawy z powództwa (...) Finanse I (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko K. T. o zapłatę I zasądza od pozwanej K. T. na rzecz powoda (...) Finanse I (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamknięteg
Czytaj więcej»

III RC 294/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

III RC 294/16 UZASADNIENIE Matka małoletniej powódki – E. N. , reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika – pozwem z dnia 05 maja 2016r. domaga się podwyższenia od pozwanego T. N. alimentów z kwoty 500 zł do kwoty stanowiącej równowartość 35% wynagrodzenia pozwanego, nie mniej niż 1200 zł miesięcznie, poczynając od miesiąca maja 2016r. Wraz z pozwem wniosła o udzielenie zabezpieczenia, poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia na utrzymanie małoletniej powódki na czas trwania niniejszego postę
Czytaj więcej»

III RC 365/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-01-09

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko odpowiedniego stopnia fizycznego i umysłowego rozwoju potrzebnego do usamodzielnienia się i do uzyskania środków utrzymania z własnej pracy i z własnych zarobków. Obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie.
Sygn. akt III RC 365/16 UZASADNIENIE Powód Z. P. , działający przez pełnomocnika - radcę prawnego J. K. , pozwem złożonym w dniu 14 czerwca 2016 r. domagał się uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem M. P. (1) , wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie III RC 327/11 oraz zasądzenia kosztów procesu według norm przepisanych. Żądanie uzasadnił tym, że po wyroku z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie III RC 800/15 Sądu Rejonowego w Słupsku oddalającego powód
Czytaj więcej»

I C 2209/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2016-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2209/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant: st. sekr. sąd. M. K. po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa R. H. przeciwko K. P. i M. P. o zwolnienie spod egzekucji I zwalnia spod egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku A. S. , pod sygnaturami akt Km 367/16, Km 3
Czytaj więcej»