Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1125

I C 19/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 19/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: protokolant sądowy S. N. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2016 r. w S. sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. przeciwko A. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. W. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. kwotę 390,00
Czytaj więcej»

I C 22/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 22/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant st.prot.sąd. M. J. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2016 r. w S. sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. przeciwko Z. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 22/16 UZASADNIENIE Powód B. (...) Niestandaryzowa
Czytaj więcej»

I C 46/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-03-21

Data publikacji: 2020-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 46/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR R. -Natalia Wójtowicz Protokolant: st. prot. sąd. K. Ż. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2017r. w S. sprawy z powództwa K. T. przeciwko Towarzystwo (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda K. T. kwotę 4.675,47 zł. (cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 47/100)
Czytaj więcej»

I C 83/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 83/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Barbara Nowicka Protokolant: st. sek. sąd. E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2015r. w S. sprawy z powództwa R. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 20.164,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda R. M. kwotę 18.680,76 zł (słownie: o
Czytaj więcej»

I C 85/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 85/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: S. N. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2016 r. w S. sprawy z powództwa Miasta S. przeciwko J. S. o eksmisję z lokalu mieszkalnego I nakazuje pozwanej J. S. , aby opróżniła, opuściła i wydała powodowi Miastu S. lokal mieszkalny nr (...) położony w budynku nr (...) przy ulicy (...) w S.
Czytaj więcej»

I C 78/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 78/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Barbara Nowicka Protokolant: st. sekr. sądowy E. (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2016 r. w S. sprawy z powództwa Miasta S. przeciwko P. S. o opróżnienie lokalu użytkowego I nakazuje pozwanemu P. S. aby opróżnił, opuścił i wydał powodowi Miasto S. lokal użytkowy – garaż nr (...) położony w S. przy ul. (...
Czytaj więcej»

I C 76/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2015-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 76/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant: protokolant sądowy A. K. po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko Ł. B. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego Ł. B. (1) na rzecz powódki K. B. kwotę 14.760,00 zł (czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 68/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-07-26

Data publikacji: 2016-08-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 68/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: Sylwia Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2016 r. w S. sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. przeciwko M. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. M. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. kwotę 3.900,00 zł (trzy tysi
Czytaj więcej»

I C 484/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-03-12

Data publikacji: 2018-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 484/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Hanna Kaflak-Januszko Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anetta Czerchawska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2018 r. w S. sprawy z powództwa A. P. (pop. Ł. ) przeciwko Gminie M. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia w części wykonalność tytułu wykonawczego - nakaz Sądu Rejonowego w Słupsku wy
Czytaj więcej»

I C 565/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 565/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant: protokolant sądowy A. K. (1) po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w S. przeciwko A. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. K. (2) na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w S. kwotę 10.512
Czytaj więcej»