Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
998

I C 1682/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-05-06

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1682/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Barbara Nowicka Protokolant: st.sekr.sąd. E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 maja 2016 r. w S. sprawy z powództwa Miasta S. przeciwko M. D. , B. D. i J. D. o eksmisję I nakazuje pozwanym B. D. i J. D. , aby opróżnili, opuścili i wydali powodowi Miastu S. lokal mieszkalny położony w S. przy ul. (...) ; II oddala powódz
Czytaj więcej»

I C 1689/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-12-08

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1689/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Słupsku, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Staśkiewicz Protokolant: K. P. po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa P. M. (1) przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda P. M. (1) kwotę 23.200,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych, 00/100) z ods
Czytaj więcej»

I C 1703/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1703/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Staśkiewicz Protokolant: protokolant sądowy A. S. po rozpoznaniu w dniu 07 czerwca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. R. przeciwko A. R. (1) i małoletniej M. R. o eksmisję I nakazuje pozwanym A. R. (1) i małoletniej M. R. , aby opróżniły, opuściły i wydały powodowi K. R. lokal mieszkalny położony w S.
Czytaj więcej»

I C 1714/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1714/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Barbara Nowicka Protokolant: st. sekr .sądowy E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2017 r. w S. sprawy z powództwa (...) Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu przeciwko S. Ł. o zapłatę kwoty 1.898,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Luxembourg S.A. z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 1723/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-05-12

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1723/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Barbara Nowicka Protokolant: st. sekr. sąd. E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2017 r. w S. sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. w G. przeciwko I. K. (1) reprezentowanej przez opiekuna prawnego I. K. (2) o zapłatę kwoty 5.343,03 zł wraz z odsetkami umownymi I zasądza od
Czytaj więcej»

I C 1735/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2016-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1735/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Hanna Kaflak-Januszko Protokolant: protokolant sądowy A. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2015 r. w S. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo – akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko P. R. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. R. na rzecz powoda (...) Spółki
Czytaj więcej»

I C 1730/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 1730/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Joanna Kończyk Protokolant: K. Ż. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2016 r. w S. sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powoda A. B. kwotę 9.254,28 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i 28/100) wraz z: - ods
Czytaj więcej»

I C 1739/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2016-08-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1739/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: Sylwia Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2016 r. w S. sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Company SE z siedzibą w R. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Company SE z siedzibą w R. na rzecz powódki A. K. kwotę 4.382,68 zł (cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złot
Czytaj więcej»

I C 1745/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-09-30

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1745/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca SSR Stanisława Pilińska Protokolant st.prot.sąd. M. J. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2016 r. sprawy z powództwa (...) SA w W. przeciwko A. T. o zapłatę 1.731,89 zł z nal. ub. 1) zasądza od pozwanej A. T. na rzecz (...) SA w W. kwotę 1.120,89 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych 89/100) z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 1763/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2015-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt C 1763/15 POSTANOWIENIE Dnia 28 października 2015r . Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca SSR Barbara Nowicka Protokolant M. J. po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa J. S. , D. T. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę postanawia: umorzyć postępowanie. Sygn. akt I C 1763/15 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 28.10.2015r. W pozwie wniesionym dnia 07.08.2015r, powodowie J. S. i
Czytaj więcej»