Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
850

I C 1619/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1619/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Barbara Nowicka Protokolant: st. sekr. sądowy E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2017 r. w S. sprawy z powództwa H. K. i S. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki H. K. kwotę 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złoty
Czytaj więcej»

I C 1703/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1703/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Staśkiewicz Protokolant: protokolant sądowy A. S. po rozpoznaniu w dniu 07 czerwca 2017 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. R. przeciwko A. R. (1) i małoletniej M. R. o eksmisję I nakazuje pozwanym A. R. (1) i małoletniej M. R. , aby opróżniły, opuściły i wydały powodowi K. R. lokal mieszkalny położony w S.
Czytaj więcej»

I C 1908/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1908/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: S. N. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2017 r. w S. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko I. D. o zapłatę I zasądza od pozwanego I. D. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 4.965,85 zł (cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć
Czytaj więcej»

I C 3099/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-05-08

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 3099/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Hanna Kaflak-Januszko Protokolant: st. sekr. sądowy A. C. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2017 r. w S. sprawy z powództwa S. przeciwko Z. Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. Ł. na rzecz powoda S. kwotę 138,95 zł (sto trzydzieści osiem 95/100) z odsetkami ustawowymi od 01.04.2014r. do 31.12.2015r. i z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»

I C 179/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 179/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: S. N. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2017 roku w S. sprawy z powództwa A. D. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki A. D. kwotę 40.092,90 zł. (czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dw
Czytaj więcej»

I C 2141/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-05-12

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2141/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Barbara Nowicka Protokolant: starszy sekretarz sądowy E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2017 r. w S. sprawy z powództwa K. L. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę kwoty 49.753,63 zł wraz z ustawowymi odsetkami I zasądza od pozwanych (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz powoda K. L.
Czytaj więcej»

I C 1971/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1971/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant: starszy sekretarz sądowy M. K. po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2017 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda D. K. kwotę 4.319,00 zł (cztery tysiące trzysta
Czytaj więcej»

V P 164/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V P 164 /15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kołodziej Michałowicz Ławnicy: Małgorzata Urbanowicz, Dariusz Kurowski Protokolant: Kamila Skorupska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2017 r. w S. sprawy z powództwa B. U. (1) przeciwko M. M. (1) o ustalenie istnienia stosunku pracy, o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 1 ustala, że
Czytaj więcej»

V U 335/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-05-12

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Słuszny interes ubezpieczonego polega na tym, że powinien otrzymać zasiłek, w sytuacji gdy z dowodu z opinii biegłego wynika, że odwołanie ubezpieczonego jest oczywiscie uzasadnione, a zatem powinno zostać uwzględnione poprzez zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie ubezpieczonemu prawa do świadczenia pieniężnego rekompensującego utratę możliwości zarobkowania.
Sygn. akt V U 335/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Kołodziej Michałowicz Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Stankiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2017r. w S. sprawy z odwołania H. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 05.10.2016r., nr (...) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. o zasiłek chorobow
Czytaj więcej»

I C 1193/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1193/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Barbara Nowicka Protokolant: st. sekr. sądowy E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2017 r. w S. sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 44.177,03 zł (czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt sie
Czytaj więcej»