Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1124

I C 19/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 19/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: protokolant sądowy S. N. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2016 r. w S. sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. przeciwko A. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. W. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. kwotę 390,00
Czytaj więcej»

I C 22/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 22/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant st.prot.sąd. M. J. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2016 r. w S. sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. przeciwko Z. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 22/16 UZASADNIENIE Powód B. (...) Niestandaryzowa
Czytaj więcej»

I C 46/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-03-21

Data publikacji: 2020-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 46/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR R. -Natalia Wójtowicz Protokolant: st. prot. sąd. K. Ż. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2017r. w S. sprawy z powództwa K. T. przeciwko Towarzystwo (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda K. T. kwotę 4.675,47 zł. (cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 47/100)
Czytaj więcej»

I C 1458/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-11-24

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1458/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: S. N. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2016 r. w S. sprawy z powództwa U. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko A. G. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1458/16 UZASADNIENIE Powód U. Niestandaryzow
Czytaj więcej»

I C 1462/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2020-06-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1462/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Barbara Nowicka Protokolant: st.sekr.sąd. E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2016 r. w S. sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej „ S. – (...) ” w S. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę kwoty 1.675,11 zł wraz z ustawowymi odsetkami I oddala powództwo; II zasądza od powo
Czytaj więcej»

I C 1454/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1454/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Barbara Nowicka Protokolant: st. sekr. sądowy E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2016 r. w S. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura z siedzibą w W. przeciwko A. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. K. na rzecz powoda (...) Niestandaryzowaneg
Czytaj więcej»

I C 1468/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1468/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant: protokolant sądowy A. K. po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. we Francji przeciwko E. K. (1) o zapłatę oddala powództwo. sygn. akt I C 1468/15 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. we Francji wniosła p
Czytaj więcej»

I C 1465/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1465/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant: starszy sekretarz sądowy E. B. po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa B. B. przeciwko B. J. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. J. na rzecz powódki B. B. kwotę 336,77 zł (trzysta trzydzieści sześć złotych i 77/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 11.07.2014 r
Czytaj więcej»

I C 1486/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-10-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 1486/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2015r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR R. - N. W. Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Kaniowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2015 r. w S. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko K. S. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego K. S. (1) na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzib
Czytaj więcej»

I C 1495/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1495/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Kończyk Protokolant S. N. Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2016 roku w S. sprawy z powództwa J. L. ( L. ) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda J. L. kwotę 26.547,21 zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czt
Czytaj więcej»