Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1126

IX C 671/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX C 671/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Słupsku IX Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Ewa Reginia-Jurkiewicz Protokolant: Karolina Gworek po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki M. G. kwotę 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości r
Czytaj więcej»

IX C 717/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX C 717/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział IX Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Ewa Reginia-Jurkiewicz Protokolant: Paulina Sobczak po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2017 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. we W. przeciwko M. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powoda (...) Banku (...) S.A. we W. kwotę 14.848,63 zł (czternaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem 63/100
Czytaj więcej»

IX Ns 81/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-09-05

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX Ns 81/13 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni A. P. (1) wniosła o ustanowienie na służebności przesyłu, obciążającej nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Z. , stanowiącą działki ewidencyjne o (...) , dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr (...) i (...) , dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) , za stosownym wynagrodzeniem miesięcznym.. Wnioskodawczyni podniosła, że jest właścicielką nieruchomości, na której posad
Czytaj więcej»

IX Ns 114/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2016-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX Ns 114/14 POSTANOWIENIE Dnia 13 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Słupsku IX Wydział Cywilny W następującym składzie: Przewodnicząca: SSR Lidia Rzeczkowska Protokolant: Sabina Jas po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2015 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z wniosku J. B. z udziałem A. K. i T. K. o ustanowienie służebności drogi koniecznej postanawia: oddalić wniosek. UZASADNIENIE J. B. wniósł o ustanowienie przez nieruchomość stanowiącą własność A. K. i T. K. położoną w N. , oznaczon
Czytaj więcej»

IX Ns 100/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX Ns 1140/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Słupsku IX Wydział Cywilny W następującym składzie: Przewodnicząca: SSR Hubert Odelski Protokolant: Karolina Gworek po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z wniosku D. N. z udziałem M. L. i J. L. o ustanowienie służebności postanawia: 1 oddalić wniosek, 2 zasądzić od wnioskodawczyni D. N. na rzecz M. L. i J. L. kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, 3 na
Czytaj więcej»

IX Ns 130/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2016-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX Ns 130/15 UZASADNIENIE Wnioskodawcy M. K. i R. D. (1) wnieśli o zmianę postanowienia o stwierdzenia spadku po ich ojcu R. D. (2) , podnosząc iż w ustawowym terminie skutecznie odrzucili spadek, który pomimo ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w S. , orzeczony został przez Sąd Rejonowy w Szczecinie – P. i zachód w S. w sprawie II Ns 3276/11 w dniu 28-08-2013 r., oraz wskazując, iż nie byli skutecznie zawiadomieni o w/w postępowaniu spadkowym, a wobec skutecznego odrzucenia sp
Czytaj więcej»

IX Ns 150/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. IX Ns 150/12 POSTANOWIENIE Dnia 6 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku IX Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hubert Odelski Protokolant: sekr. sądowy Ewelina Miechówka po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Słupsku na posiedzeniu sprawy z wniosku D. Z. i W. Z. (1) z udziałem (...) S.A. z/s w K. ustanowienie służebności przesyłu postanawia: 1 ustanowić na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 198 położoną w miejscowości B. , gmina D. o
Czytaj więcej»

IX Ns 247/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX Ns 247/15 POSTANOWIENIE S. , dnia 16 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Słupsku, Wydział IX Cywilny Przewodnicząca: SSR Ewa Reginia-Jurkiewicz Protokolant: Kamila Mocek po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z wniosku K. W. (1) z udziałem (...) Sp. z o.o. w S. , Miasta S. , A. K. , E. N. , M. Z. i W. Z. (1) o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia spadkowego postanawia: 1 zatwierdzić uchylenie się wnioskodaw
Czytaj więcej»

IX Ns 261/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX Ns 261/13 POSTANOWIENIE Dnia 15 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Słupsku IX Wydział Cywilny W następującym składzie: Przewodnicząca: SSR Ewa Reginia – Jurkiewicz Protokolant: Kamila Finor po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z wniosku A. W. z udziałem (...) S.A. w G. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 oddalić wnioski stron o zasądzenie kosztów postępowania; 3 ustalić, iż strony ponoszą koszty sądowe po połowie, pr
Czytaj więcej»

IX Ns 355/10

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2015-11-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX Ns 355/10 POSTANOWIENIE Dnia 30 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Słupsku IX Wydział Cywilny W następującym składzie: Przewodniczący: SSR Hubert Odelski Protokolant: sekr. sądowy Ewelina Miechówka po rozpoznaniu w dniu 30 października 2015 roku w Słupsku na rozprawie sprawy sprawy z wniosku G. M. , S. M. , D. M. z udziałem J. M. o dział spadku i zniesienie współwłasności postanawia: zawiesić postępowanie. Sygn. akt IX Ns 355/10 UZASADNIENIE Wnioskodawcy G. M. , S. M. i D. M. wni
Czytaj więcej»