Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1357

I C 982/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 982/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant: starszy sekretarz sądowy M. K. po rozpoznaniu w dniu 19 września 2016 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko A. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. B. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedziba w W. kwotę 1.600,00 zł (tysiąc sześćset zło
Czytaj więcej»

I C 1002/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-01-05

Data publikacji: 2016-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1002/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: S. N. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2016 r. w S. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko M. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. W. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 1.118,45 zł (jeden tysiąc sto osiemnaście złotych i 4
Czytaj więcej»

I C 1012/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-11-09

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1012/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant: starszy sekretarz sądowy M. K. po rozpoznaniu w dniu 26 października 2017 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko B. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. K. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. kwotę 6.634,06 zł (sześć tysi
Czytaj więcej»

I C 1032/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1032/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: S. N. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2017 roku w S. sprawy z powództwa D. B. i M. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powodów D. B. i M. B. solidarnie kwotę 983,60 zł. (dziewi
Czytaj więcej»

I C 1033/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1033/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant: starszy sekretarz sądowy M. K. po rozpoznaniu w dniu 15 września 2016 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w S. przeciwko Z. P. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w S. na rzecz pozwane
Czytaj więcej»

I C 1061/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1061/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Staśkiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. A. C. po rozpoznaniu w dniu 07 grudnia 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. przeciwko K. Z. , B. K. (1) , małoletniej A. Z. oraz małoletniemu L. Z. o eksmisję I nakazuje pozwanym K. Z. , B. K. (1) , małoletniej A. Z. i małoletniem
Czytaj więcej»

I C 1085/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-08-17

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1085/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Staśkiewicz Protokolant: Magdalena Surowiec po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2016 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko D. D. o zapłatę I zasądza od pozwanego D. D. na rzecz powoda B. (...) Niestandaryzowanego Sek
Czytaj więcej»

I C 1093/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-01-24

Data publikacji: 2018-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1093/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Staśkiewicz Protokolant: Agata Dauksza po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2018 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda P. K. kwotę 4.385,66 zł (cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych, 6
Czytaj więcej»

I C 1102/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-12-04

Data publikacji: 2016-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1102/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: M. J. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2015 r. w S. sprawy z powództwa M. T. , B. T. i E. B. (1) przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego w Sł
Czytaj więcej»

I C 1104/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2023-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1104/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant: starszy sekretarz sądowy E. B. po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko K. B. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda A. S. na rzecz pozwanego K. B. kwotę 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn.
Czytaj więcej»