Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1348

I C 46/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-03-21

Data publikacji: 2020-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 46/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR R. -Natalia Wójtowicz Protokolant: st. prot. sąd. K. Ż. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2017r. w S. sprawy z powództwa K. T. przeciwko Towarzystwo (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda K. T. kwotę 4.675,47 zł. (cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 47/100)
Czytaj więcej»

I C 68/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-07-26

Data publikacji: 2016-08-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 68/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: Sylwia Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2016 r. w S. sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. przeciwko M. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. M. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. kwotę 3.900,00 zł (trzy tysi
Czytaj więcej»

I C 78/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 78/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Barbara Nowicka Protokolant: st. sekr. sądowy E. (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2016 r. w S. sprawy z powództwa Miasta S. przeciwko P. S. o opróżnienie lokalu użytkowego I nakazuje pozwanemu P. S. aby opróżnił, opuścił i wydał powodowi Miasto S. lokal użytkowy – garaż nr (...) położony w S. przy ul. (...
Czytaj więcej»

I C 22/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 22/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant st.prot.sąd. M. J. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2016 r. w S. sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. przeciwko Z. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 22/16 UZASADNIENIE Powód B. (...) Niestandaryzowa
Czytaj więcej»

I C 85/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 85/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: S. N. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2016 r. w S. sprawy z powództwa Miasta S. przeciwko J. S. o eksmisję z lokalu mieszkalnego I nakazuje pozwanej J. S. , aby opróżniła, opuściła i wydała powodowi Miastu S. lokal mieszkalny nr (...) położony w budynku nr (...) przy ulicy (...) w S.
Czytaj więcej»

I C 89/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 89/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz Protokolant: S. N. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2015 r. w S. sprawy z powództwa R. B. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. przy udziale interwenienta ubocznego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zadośćuczynienie I oddala powództwo; II nie obciąża powódki kosztami postępowani
Czytaj więcej»

I C 76/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2015-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 76/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant: protokolant sądowy A. K. po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko Ł. B. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego Ł. B. (1) na rzecz powódki K. B. kwotę 14.760,00 zł (czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 83/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 83/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Barbara Nowicka Protokolant: st. sek. sąd. E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2015r. w S. sprawy z powództwa R. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 20.164,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda R. M. kwotę 18.680,76 zł (słownie: o
Czytaj więcej»

I C 108/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2018-07-12

Data publikacji: 2018-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 108/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodnicząca: SSR Joanna Kończyk Protokolant: starszy sekretarz sądowy A. J. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2018 r. w S. sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko J. M. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 108/18 UZASADNIENIE Powód Rapo
Czytaj więcej»

I C 139/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 2017-04-03

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 139/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Niemczyk Protokolant: starszy sekretarz sądowy M. K. po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2017 roku w Słupsku na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. przeciwko W. T. (1) o eksmisję z lokalu mieszkalnego I. nakazuje pozwanemu W. T. (1) , aby opuścił, opróżnił i wydał powodowi Miastu S. lokal mieszkalny numer (...) położony w budynk
Czytaj więcej»